uzbekcha seks videolar
Tasodifiy hikoya: Domla uquvchi mumosabati
Domla va talaba qiz...Man instutda bir qizni yoqti... >>>>>>>>
Рекомендуем
Library | Hayotiy voqealar
1 2 >>

,,,,ОЙНИНГ УН БЕШИ КОРОНГУ УН БЕШИ ,,,,,,, ЁРУГ,,,,,,,,,.

Added:admin (19.07.2022 / 12:23)
Rating:rating 1891 article (0)
Reads:501
Comments:0
~~Замира опа турт боласи б,н
кийналиб яшайди,Эр топган
пулини ичиб камлик
килгандан дуконлардаям
Замира опани номига карз
олиб карзга ботиради,Уйда
Дукончилар Эрини карзини
кунда сураб келар,Замира опа
Мактабни полини ювиб
болаларини шу ойлиги б,н
зурга бокарди,Эри кирка кириб
хам акл кирмади,Ота~Онаси
шурлик Углини инсофга
чакиролмади,Улар хам ула-
улгунича Углини болаларини
бокиб катта килишди,Келинига
баьзида рахмлари
келишарди,Уз Кизидек куриб
кулларидан келганча
Келинини олиб
келишди,Келинини кетса олиб
келиб,болаларинг купайса
инсофга келиб колади
дейишди,Лекин афсус ундай
булмади,Олдинлари уч кизи
борлиги учун,угли булмагани
учун ичяпти деб
уйларди,Алохим туртинчисини
Угил берди углини куриб хам
ичкилликни
ташламади,Ахийри Замира опа
Такдирига кунишдан бошка
иложиси колмади,Ота~Онаси
оддий оила укаллари хам
зурга оила
тебратишади,Улардан хам
нажот кутмайди,Аёл боши б,н
болаларини бокишга харакат
киларди,Кизлари катта б,б
колишгач рузгор ишларини
кизларини узлари
тебратишарди,Мактабни пули
хам оз эди,Шахар
Шифохонасигаям ишга
кирди,Жаррохлик булимига
пол артувчи б,б ишга кирди,Бу
ерда соат туртгача
ишлади,Кунига жаррох хонани
операсиядан кейин
ювар,кайчиларини ювиб
тозаларди,Кунига Шифокорлар
кулига пул берарди,Ойлиги
хам бор эди.Кетишида
болаларига егулик олиб
хурсанд уйга
борарди,Мактабни кизлари
ювишарди бориб,Болалари
хам Онасига рахми
келишарди,Жуда аклли б,б
вояга етди,Бизга у олиб беринг
бу олиб беринг
дейишмасди,Онаси нима олиб
берса шунга шукр килиб
кийишарди,Замира опа Эрига
гапиравериб
чарчади,Кизларимиз буй етиб
коляпти,Эрта-индин совчилар
эшигимизни таккилатиб
келишади,Уялмайсизми бу
юришингиздан Отаси алкаш
экан деб Кизларимни бахтига
зомин буласиз бу
юришингиз,Углингизчи Эртага
Худо хохласа Уни хам
уйлантирамиз халкка туй
бериш керак мен бир узим
нима киламан аёл бошим б,н
озгина булсаям уйланг
болаларим учун деб
гапирсаям гапига
кирмасди,Эрини бир акаси бир
синглиси бор,Синглиси узок
вилоятга туй б,б
кетган,Ота~Онаси утгандан
кейин кам келадиган
булди,Акаси укаси б,н иши
йук,Доим узини ташвиши б,н
овора,Замира ёрдам сураб
неча марта борди,Хатто оз-моз
карашмайдиям,Хуллас
улардан хам Умидини
узган,Катта кизи мактабни
битирди,Укишга
киргизолмади,Киз хам
Оиласини ахволини уйлаб
укишга хавас килмади,Ойисига
Мен хам Сиз б,н Касалхонада
ишлайман деб туриб
олди.Онаси Кизим сени
кийналишингни истамайман
уйда утир десаям йук мен хам
оз булсаям рузгорга ёрдам
берай деб туриб олди,Онаси
болаларини мехридан
кувончдан йигласди,Угли хам
Ойижон катта булсам Машина
оламан сизга энг чиройли
Либослар олиб бераман,сизни
Шахарга
айлантираман,Ресторанга
киргизаман дерди,Бу гапларни
эшитиб рахмат болам
умрингдан барака топгин
Иллохим деб йиглаб Углини
багрига босарди,Энди Она-бола
ишлаб келарди,Кизини
такдирини уйлаб уйкулари
хам келмасди окшомлари,Бир
йил ишлашди,Кизини бутун
булимидаги духтирлар яхши
курарди,Аклли-одобли
ширинсуз киз эди,Хамшира
опа Кизига огиз солди,Жуда
яхши аёл эди,Кизини куриб
ёлгиз Углимга олиб берсам
бахтли булишади бизга хам
яхши карайди деб совчи б,б
келди,Замира опани Кизига
шундай оиладан келганига
боши осмонга етди,Кизимни
бахтли булишини хохлайман
деб жон деб
берди,Ота~Онасидан Ёрдам
сураб борди,Кизини мебелини
Ота~Онаси,укалари бир бало
килиб олиб беришди,Узи сеп
йигишни бошлади,Иккинчи
кизини Кушни аёлга
шогирдликка берди,Кизини
кулидан оз-моз тикиш кела
бошлади,Кизини либосларини
кушниси Тикувчи тикиб
берди.Ярмини куев томон
тулади,Ярмини олмади Хозир
сизга кийин пулингиз купайган
вакти берасиз туйни утказиб
олинг деди.Замира опа
Оллохим туйни узи етказаркан
хамма нарсасини деб хурсанд
булди,Кизи ажойиб Келинчак
булди,Замира опа б,н Эри
Ота~Онаси бутун кариндошлар
Ок фотиха килиб
узатишди,Замира опа Кизини
бахтли кунини куриб
кузларига кувонч ёшлари
келди,Куёви хам хавас
киладиган Куёв эди,Туйдан
кейин Кизининг урни билиниб
колди,Кизини 2чиси тикишга
катнарди,Кенжа кизи хам оз-
моз кулидан овкат-нонларни
кила бошлади,Угли мактабда
6синфда укийди,Энди 2 чи
Кизига Кушниси Тикувчи
Келин Уз укасига огиз
солди,Кизлари бир-биридан
чиройли аклли кизлар
эдида,Укам Олийгохни
битирди,Якинда мактабга ишга
кирди,Кизингизни куриб
ёктириб колди,Ота~Онам хам
рози Кизингиз яхши тарбия
бергансиз Опажон деб
гапирди,Энди бу Кизимни
туйини нима киламан деб
уйлаб-уйлаб Москвага
уртогини олдига боришга ахт
килди,Ота~Онаси зурга рози
булишди,Болаларини Эрига
топширди,Мен сизга пул
жунатаман Продуктага
боларим б,н еб-ичиб утиринг
куз-кулок б,б деди,Эриям
менга пул жунатаркан мазза
килиб ичаман деб хурсанд
колди,Бу ерга келиб
дугонасини хонасига
жойлашди,Уртоги б,н Аэропорт
уборшисаси б,б ишлади,Хаёли
кунда болаларида б,б йиглаб
ишлади,Ойликни олиб Уйига
100долор колганини Отасига
жунатди,Эри пулни олиб бир
хафта уйига келмай маст б,б
айланиб юрди,Болалар оч
Бувисиникига пул сураб
боришди,Замирага Отаси тел
килиб айтди,Замирани
йиглашдан бошка кулидан хеч
нарса келмади,Отаси оз пул
берди,Болалар узлари тугри
Бозорга кетишди,Эри бир
хафтадан кейин пули колмай
уйга кайтди,Болалар егулик
олган ха демак Ойиси
буларгаям пул жунатаркан
мендан бекитиб деб
уйлади,Уйда хар куни
болаларидан пул сурашни
бошлади,Хатто болаларини
урдихам.Сенлар пулни
бекитяпсанларми уз
оталарингдан деб,Болалар
Бувисини уйига нарсаларини
йигиштириб кетди,Ота~Онаси
Кизига айтмади сикилади
деб,Иккинчи ой Эрига пул
жунатмади,Эри
Кайнотасиникига жанжал
килиб борди,Болаларимга
узим карайман деб туриб
олди,Кайнотаси набираларини
бермади,Набиралари
бормаймиз Дадам уради бизни
деб йиглашди,Яна келсанг Сени
Милисияга бераман деб
хайдади,Замира опа бир
йилдан кейин келди,Тугри
Ота~Онасиникига бориб бир
кун ётиб болаларини олиб
уйга кайтди,Эри уйидаги хамма
нарсани сотиб
ичган,Мебеларди,телевизиор,кизини
сепини,курпа-тушаклар,Хатто
эшик-деразаларгача
сотган,Замира опа кириб юраги
чидамади,Эрини бакириб
чакирди,Эри маст б,б Арока
пиезни кесиб закуска киламан
деб утирганди,Э Келинг
Бойвачча Хоним Рус аёлим деб
кип-кизариб маст б,б
утирибди,Бу нима килганингиз
мен болалар учун узок
юртларда итдек тиним билмай
ишлаб юрсам боларим
келажаги учун сенхам одами
Шайтон деб огзидан чикиб
кетди,Бу сафар юраги
портлади,Эри Кимни
сенлаяпсан у ерда жалаблик
килиб менга келиб дук
киласан эринга пул жунатмай
уйнашларингни бокдингми
деди,Замира опани батар
газабини кузгади,Нима дединг
Сен хам Эрмисан деганига
отилиб Эри олдига
келди,Пичокни тикаман деб ён
бериб кулини итарди,пичокни
узига зарб б,н тикиб
олди,Ховлида кув-чув
болалари курканларидан
бакириб юборишди,Кушни
Тикувчи Келин булажак
Кудаси Эри б,н югуриб
келишди,Замира опа котиб
колди,Эри мени кечир узимни
узим хам жонимга тегувдим
Салим сизлар гувох мен
узимни улдирдим деб
оламдан куз юмди,Хамма
жойи конга беланди,Махалла
Милисияси келиб ахволни
суриштирди,Бутун Махалла
Замира опани тарафида
Download txt | fb2
1 2 >>
Рекомендуем
Home
0 / 7© SexMobi.Ru

erotik hikoyalar, ehtirosli erotik hikoyalar, Uzbekcha sekslar, uzbekcha porno videolar, uzbekcha porno, erotik videolar, erotik hikoyalar, seks hikoyalar, asalxoney jalap rasmlari, uzbekcha seks rasmlar, seks uzbechka, uzbekskiy sekis, ehtirosli hikoyalar, uzbek qizlari seks rasmlari, uzbek erotika, amlar.ru, uzbxxx.com, uzbum.ru, pizdauz.ru, seks videolar, uzbekskiy seks videolar

erostat.ruSISTAT.RU4itop.Ru - Каталог/ТОП рейтинг сайтов.
SexMobi.Ru